تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی

۱ـ خوردن بستنی در خواب ، تعبیرش آن است که در به ثمر رساندن مسئولیتهایی که به دوش گرفته اید موفق خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند …. ، نشانه آن است که به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می یابید .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می اندازد ، نشانه آن است که به خاطر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار خواهد شد .

۴ـ خوردن بستنی ترش در خواب ، نشانه آن است که شادمانی شما با اندوهی به پایان می رسد .

۵ـ اگر خواب ببینید بستنی شما آب می شود ، علامت آن است که پیش از آنکه به لذت دلخواه دست یابید ، بازار آن لذت کساد می شود . برچسب ها : خواب. بستنی. تعبیر خوا. تتعبیر خواب. خواب بیند. تعبیر خوای. تعبیرحواب. خوابیدن. تعبیرخواب. تعبیر خواب. خدای متعال از. تفسیر خواب خوابها رویا تعبیر خواب در روزهای ماه. تعبیر خواب بستنی.

تعبیر خواب بستنی زعفرانی و یا بستنی سنتی : موفقیت در کارها و سلامتی و شادی .

اگر در خواب  بستنی فروشی را دیدید تعبیرش شانس های خوبی است که جلوی پای شما قرار خواهد گرفت .

تعبیر خواب خوردن هویج بستنی یا بستنی یخی : اگر طعمی غیر از شیرینی حس نکنید ، نشانه منفعت و موفقیت شماست اگر طعمی از گسی یا تلخی حس کنید نشانه ی شادی ای هست که در نهایت به غم می رسد .

در تعبیر خواب شیرینی و بستنی دیدن در خواب اگر فقط ببینید بسیار خوب است . اگر بخورید مانند هویج بستنی تعبیر می شود .

اگر در خواب به کسی بستنی دادید موجب پیشرفت و خوشحالی آن فرد از خود خواهید شد .

از منوچهر مطیعی و ابن سیرین در باره بستنی در خواب تعبیری نداریم در زمان آنها بستنی وجود نداشته . تعابیر بالا از معبران حال تعبیر خواب می باشد .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *