تعبیر برف باریدن در خواب چیست ؟

تعبیر خواب برف

دیدن خواب برف هم خوب است هم بد و بستگی به شرایطی دارد که در آن قرار گرفته اید . در این پست بطور مفصل در اینباره صحبت شده است . لطفا برای دیدن تعبیر خواب برف به ادامه مطلب بروید .

تعبیر خواب برف : بارش لطیف برف ( دانه های برف دیده شود ) در فصل بهار نشانه سالی همراه با غم و اندوه است هر چه هوا در بهار سردتر شود طوری که ریزش دانه های برف تبدیل به تگرگ و طوفان و باد شدید شود سالی سخت تر و غم و اندوه بیشتر خواهد بود .

بارش برف در تابستان و پاییز و زمستان (برف باریدن)
: در صورتی که ریزش برف کم کم و لذت بخش باشد نشانه ی وفور نعمت و در صورتی که شدید ( مثلا همراه تگرگ و باد و طوفان ) باشد نشانه غم و اندوه ناگهانی می باشد که البته زودگذر می باشد و شما نباید نگران باشید یا بترسید . تعبیر خواب باریدن برف زیاد در صورتی که در زمستان یا پاییز باشد و در کار شما اختلال ایجاد نکند بسیار خوب است .

آب شدن برف (ذوب شدن برف): غم و اندوه از بین می رود و شما به روزهای راحت و خوش نزدیک هستید . برف قرمز (یا برف باریدن در هوای قرمز) : سختی و اندوه زیاد اما بسیار زود گذر است .

برف بازی یا یا لیز خوردن یا سر خوردن ( به معنی بازی کردن) درست کردن آدم برفی ، عروسی در برف ، برف خوردن ، کوه یا تپه ی پر برف ، نماز خواندن در برف : در صورتی که کمی تلاش کنید به نعمت و شادی و روزهای خوب دست خواهید یافت .

برف گل آلود یا کثیف ، یا لیز خوردن یا سر خوردن ( به معنی افتادن): قدر نعماتی که خدا به شما داده است را نمی دانید و مشکل کار شما همینجاست . از استعدادهای خود در زندگی استفاده کنید .

نشستن برف روی زمین یا روی درخت یا روی بدن و …. زیاد مهم نیست و شرایط دیگر تاثیر گذار است .

گم کردن راه در برف یا گم شدن در برف : اگر حین گم شدن در برف ، هوا همچنان خراب باشد ( برف و باران و باد و بوران و تگرگ و کولاک ) یا در شب برفی باشد یا در برف گیر کرده باشید یا در حال فرو رفتن در برف یا گیر افتادن باشید ، مشکلی یا ناراحتی ای در زندگی شما به وجود می آید که ممکن است برطرف شدن آن مشکل یا ناراحتی کمی به طول بیانجامد یا برای شما یا اطرافیان صدمات مالی یا جانی داشته باشد . دیدن گرگ و گربه در این زمان نشانه ی این هست که ممکن است کسانی منتظر این لحظه ی شما بوده اند که به مقصودهای خود برسند . در زمان ناراحتی فقط و فقط به خدا متوسل شوید و با فکر عمل کنید . از اصراف بپرهیزید و برای رفع مشکلات به مستضعفان و مستحقان کمک کنید ( در حد توان حتی بسیار ناچیز و کم ).  

برف پارو کردن یا بارش برف در زمان بارداری : وفور نعمت فراوان . آینده ی بسیار روشن برای فرزندان .

اگر برف گرم باشد : ممکن است در راه اشتباهی باشید یا یکی از تصمیمات زندگی شما یا خواسته هایتان ممکن است اشتباه باشد . با کسی که عاقل و بالغ و فهمیده هست مشورت کنید . ( در انتخاب کسی که می خواهید مشورت کنید دقت کنید )  

تعبیر خواب برف از محمد ابن سيرين گويد: برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكي ديده بود. اگر در زمستان برف بيند، يا به جايگاهي كه پيوسته در انجا برف است، دليل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.   جابرمغربي گويد: ديدن برف به خواب لشگر هزيمتي است، خاصه با برف كه با برف بيند.  

تعبیر خواب برف از حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزي، دوم: زندگاني، سوم: مال بسيار و ارزاني نرخها، چهارم: لشگر بسيار، پنجم: بيماري، ششم: غم و اندوه. اگر بيند در تابستان برف جمع مي كرد، دليل كه مال بسيار و حلال جمع كند. اگر به زمستان جمع مي كرد، دليل كه به عيش خوش گذراند و منفعت بسيار يابد. ابراهيم كرماني گويد: برف به خواب ديدن در سردسير، دليل بر خير و نيكي كند و در گرمسير، دليل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بيند برف به وقت خود مي خورد، بهتر از آن است كه بي وقت بود.  

تعبیر خواب برف از منوچهر مطيعي تهراني (معاصر) گويد: برف در خواب غم و اندوه است. روزهايي که برف مي بارد هوا گرفته ابر و مه غليظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم مي شود و بيشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش مي گذرانند. در اين حالت انسان غمگين مي شود. همين حالت در خواب هست با اين تفاوت که غمگين هست و آنگاه خواب برف مي بيند زمينه غم در روح و ضمير او وجود دارد و با اين زمينه چون مي خوابد برف در خواب مي بيند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبير کرده اند و فقط اين مي ماند که برف را چگونه و کجا ببينيم. اگر در خواب ببينيد جايي برف مي بارد که آنجا را نمي شناسيد ابن سيرين نوشته براي صاحب آن جا و مکان غمي مي رسد ولي اين خواب گوياي بيم از غم و اندوهي است که نمي دانيد عامل آن چيست. اما هست و در روزهاي آينده نيز با شما همراه خواهد بود. اگر ببيند که در تابستان برف جمع مي کند بيان کننده يک غنيمت است و غنيمت چيزي است که رايگان و بي زحمت به دست شما برسد. اين خواب به بيننده مي گويد که سودي از جايي نصيب او مي شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان ديديد که برف پارو مي کند و برف را دور مي ريزد کسالت و غم و اندوه را از خود مي زدايد. بيرون بردن برف از خانه نيز دور کردن غم خانوادگي است.


از کرماني نقل است که برف در سردسير خير و برکت است و در گرمسير غم و اندوه.

لوک اويتنهاو مي گويد :بارش برف : سستي زود گذر برف در کوهستان : قبل از رسيدن به اهدافتان بايد مشکلات زيادي را فائق شويد آدم برفي : عشق رياکارانه ؛ احساسات

يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن برف عذاب وفتنه بود ديدن برف بي هنگام لشگر باشد ديدن برف با هنگام فراخي روزي است ديدن برف در زمين قحط باشد

یک فکر در “تعبیر خواب برف”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *