تعبیر خواب انفجار

تعبیر خواب انفجار

اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد مثلا یک بمب یا  ماشین ، تعبیر خواب آن است که اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند . تعبیر, خواب انفجار اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران زخمی و سیاه گشته است ، تعبیرش آن است که با قضاوت نادرست متهم به بی دقتی می شوید و ممکن است جامعه شما را برای این امر محکوم بسازد .

۳ـ اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تکه پاره های اشیاء منفجر شده است ، تعبیرش آن است که از محیط کار و همچنین از مخالفتهای دیگر افراد اجتماع با خود بیزار خواهید شد .

۴ـ اگر خواب ببینید میان شعله های انفجار گرفتار شده اید ، یا در اثر انفجار به هوا پرتاب شده اید ، تعبیرش آن است که دوستان بی ارزش و نادرست به حقوق شما تجاوز کرده و از اعتماد شما سوء استفاده می کنند .

۵ـ دختران بعد از دیدن چنین خواب هایی باید بیشتر مراقب رفتار و روابط خود باشند .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *