دیدن عورت زن (شرمگاه) زن در خواب

تعبیر خواب آلت تناسلی زن (عورت زن)

در اینجا منظور از آلت تناسلی زن، فَرج زن (یا در اصطلاح عامیانه عورت یا کُص – کُس) می‌باشد.

تعبیرگری در تعبیر خواب آلت تناسلی زن می‌گوید: اگر دو تا زن با هم یک فرج دارشتند، تعبیرش این است که آن‌ها زن یک مرد می‌شوند و با هر دو با یک مرد ازدواج می کنند .
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی فرج توورم کرده و بادکرده است، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری.

ادامه تعبیر خواب آلت تناسلی زن در ادامه خواندن….

تعبیرگری می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که مثل زن‌ها فرج دارد، یـعـنـی خوار و رسوا می‌شود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شخصی فرج تو را دیده است، یـعـنـی آن شخص به تو سود و منفعت می‌رساند.

اگر عورت برهنه ی کسی دیگر را ببیند از کسی به او فایده می رسد .

اگر مردی در خواب خود را در حال خوردن فرج زنی دید ، در بین اطرافیان عزیز خواهد شد . اگر زنی دید که کسی فرجش را می لیسد و می خورد ، به او مال و ثروت می رسد .

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که فرجش آهنی یا مسی می‌باشد، یـعـنـی از رسیدن به خواسته‌ها و آروزهایش ناامید می‌شود.
اگر ببینی که فرج زن تو از پشت می‌باشد، یـعـنـی اهل لواط کردن خواهی بود .
اگر زنی در خواب ببیند که فرجش بریده است، یـعـنـی دشمن بر او پیروز می‌شود.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زنی ببیند از داخل فرج او مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانش دچار غم و اندوه می‌شود [دقت کن که گفته شده اگر از داخل فرج مو در آید!… که به طور طبیعی از فرج مو درنمی آورد و در اطراف فرج موی زائد رشد می کند].
خروج چیزی از فرج:
● ماهی: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از فرج او ماهی بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شود.
● موش: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از فرج او موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است می‌شود.
● گربه: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از فرج او گربه بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دزد می‌شود.
● مار یا عقرب: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از فرج او مار یا عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شود که دشمن او خواهد بود.
● نان: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از فرج او نان بیرون آمده است، یـعـنـی فقیر و درمانده می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).
● خون: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از فرج او خون بیرون آمده است، یـعـنـی شوهرش در حالت حیض با او آمیزش می‌کند.
● آب صاف: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از فرج او آب صافی بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزند درستکار و پرهیزکار می‌شود.
● آب تیره: جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی ببیند از فرج او آب تیره‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی بدکردار می‌شود.
● مروارید و گوهر: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر زنی ببیند از فرج او مروارید و گوهر بیرون آمده است، یـعـنـی فرزند او عالم و پرهیزکار می‌شود.
● آتش: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زنی ببیند از فرج او آتش بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندان او جهان را فتح و تصرف می‌کنند و جهانگیر می‌شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *