تعبیر خواب آش

دیدن آش در خواب خوب است مخصوصا آش رشته اگر باشد . دیدن آش در خواب چه آش رشته ، چه آش دوغ ، آش کشک ، حلیم ، شعله زرد یا ….. باشد چنان چه بد طعم نباشد ، تعبیرش نعمت و روزی است . تعبیر خواب آش نذری :اگر آش نذری بگیرید نعمت و روزی بشما رسد و اگر آش نذری ( نظری) بدهید به مقام می رسید . پختن آش در خواب تعبیرش این هست که شما هدفی در ذهن دارید که برای رسیدن به آن باید تلاش کنید .

تعبیر خواب آش پشت پا : شما هدفی دارید که با تلاش به آن هدف خواهید رسید .

منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب آش گوید: رشته ، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب های ما خوب هستند رشته نیز خوب است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *