تعبیر خواب آسانسور

1ـ اگر خواب ببينيد با آسانسور بالا مي رويد ، نشانة آن است كه در كسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعي پيروز مي شويد.اما اگر خواب ببينيد با آسانسور پايين مي رويد ، تعبیرش آن است كه بدبختي باعث دلسردي و نوميدي شما مي كردد.

2ـ اگر خواب ببينيد براي سوار شدن به آسانسور به موقع نمي رسيد ، تعبیرش آن است كه از شكست و نوميدي با محافظه كاري مي گريزيد.

3ـ اگر خواب ببينيد آسانسور در طبقه اي ايستاده است و حركت نمي كند ، تعبیرش آن است كه حادثة خطرناكي شما را تهديد مي كند.

تعبیر خواب آسانسور خراب : اهدافی که در نظر دارید اشتباه است .

اگر خواب ببینید که با آسانسور در حال رفتن هستید و آسانسور در حال سقوط هست تعبیرش آن هست که شما در حال انجام کاری هستید که ممکن است انتهای آن خوب نباشد . بهتر است کارها و اهداف خود را بطور دقیقتری برسی کنید .

تعبیر خواب آسانسور از ابن سیرین : من در زمان آسانسور نبودم که بدانم .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *