تعبیر خواب آسانسور

۱ـ اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می شوید.اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می روید ، تعبیرش آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می کردد.

۲ـ اگر خواب ببینید برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمی رسید ، تعبیرش آن است که از شکست و نومیدی با محافظه کاری می گریزید.

۳ـ اگر خواب ببینید آسانسور در طبقه ای ایستاده است و حرکت نمی کند ، تعبیرش آن است که حادثه خطرناکی شما را تهدید می کند.

تعبیر خواب آسانسور خراب : اهدافی که در نظر دارید اشتباه است .

اگر خواب ببینید که با آسانسور در حال رفتن هستید و آسانسور در حال سقوط هست تعبیرش آن هست که شما در حال انجام کاری هستید که ممکن است انتهای آن خوب نباشد . بهتر است کارها و اهداف خود را بطور دقیقتری برسی کنید .

تعبیر خواب آسانسور از ابن سیرین : من در زمان آسانسور نبودم که بدانم .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *