تعبیر خواب قرآنی

از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقولست که هرکس خوابی ببیند و تعبیر آنرا بخواهد بداند ببیند از ماه چند شب گذشته است به ازای هر شب یک سوره از سوره های قرآن شماره کند و بعد از آن به ازای هر شبی که که گذشته یک آیه بشمارد در آیه آخر تعبیر خواب او خواهد بود مثلا اگر از ماه ده روز گذشته باشد ده از اول قرآن بشمارد سوره دهم آیه دهم همان سوره تعبیر خواب خواهد بود.

اگر در خواب کتاب قرآن دیده اید و تعبیر کتاب قرآن را می خواهید بروید به تعبیر خواب قرآن

رد غیر این صورت برای دیدن ادامه متن تعبیر خواب قرآنی به ادامه خواندن بروید …

ادامه خواندن تعبیر خواب قرآنی

تعبیر خواب قرآن

 تعبیر خواب نوشتن قرآن
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌های خداوند را می‌نویسی، تعبیرش خوبی و درستی تو می‌باشد،

اگر می خواهید با قرآن تعبیر خواب کنید بروید به تعبیر خواب قرآنی

ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد .

تعبیر خواب خواندن قرآن

اگر در خواب بیند که آیه رحمت می خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شکر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد.

برای متن کامل لطفا به ادامه خواندن بروید ….

ادامه خواندن تعبیر خواب قرآن

تعبیر خواب خون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
رنگ های هستند که در خواب دیده نمی شوند از جمله سرخی دست به خصوص سرخی خون. بسیار اتفاق افتاده که در خواب های خود خون دیده ایم ولی سرخی خون را ندیده ایم. فقط احساس کرده ایم خون است و اکنون نیز اگر به خاطر خویش مراجعه کنید به یاد می آورید که هرگز سرخی خون را در خواب ندیده اید ولی خواب خون را فراوان دیده اید. پس ما در خواب خون را می فهمیم ولی نمی بینیم و همین است که تفاوت هایی را تعبیر به وجود می آورد. به هر حال دیدن خون در خواب با توجه به تعریف بالا ابتلا و گناه است و آلودگی به خصوص اگر ببینیم که دست و پایمان یا لباسهایمان به خون آلوده شده است. اگر در خواب ببینیم که از دهان و دندانمان خون می آید از طرف همسر و فرزندان و دیگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا می شویم. بقیه در ادامه خواندن …

ادامه خواندن تعبیر خواب خون

تعبیر خواب آرایش صورت

آرایشکردن در بیداری وجهه های متفاوتی دارد . کلا آرایش کردن صورت اگر در جای درست استفاده شود و در آن زیاده روی نشود ، می شود گفت یک هنر است . در تعبیر خواب آرایش کردن یا دیدن خواب شخصی که در حال آرایش می باشد تعابیر متفاوتی دارد که در زیر ما برای شما  کاملترین آن را جمع آوری کرده ایم . برای خواندن تعبیر خواب آرایش به ادامه خواندن بروید .

ادامه خواندن تعبیر خواب آرایش صورت

تعبیر خواب مادر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :
تعبیر دیدن مادر در خواب، به حالت مادر بستگی دارد. ممکن است دیدن مادر در خواب به مهربانی و دلسوزی و نجات یافتن از بلا و ناراحتی دلالت داشته باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن مادر و یا صحبت کردن با او : برنامه هایی که برای خود در نظر گرفته اید به انجام خواهند رسید

مادر را مرده دیدن : اگر مادر زنده باشد ، زندگی طولانی سعادتمند  برای مادر اگر مادر مرده باشد برای بیننده خواب .

در ادامه خواندن بقیه تعبیر خواب مربوط به مادر به صورت کامل و جامع نوشته شده است .

ادامه خواندن تعبیر خواب مادر

تعبیر خواب پدر

دیدن پدر در خواب نشانه مواجه با مشکلاتی است که بایستی توسط افراد کار آزموده حل و برطرف گردد.
تعبیر خواب پدر و یا دیدن پدر در خواب به چه صورتی است؟

لیلا برایت می‌گوید: دیدن پدر در خواب برای دختران، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشتری انجام دهند و برای پسران، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیری خواهند شد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب پدر خود را ببینید، علامت آن است که با مشکلی در زندگی مواجه می‌شوید. مشکل شما حل نمی‌شود مگر با فرد عاقلی مشورت کنید.

با رفتن به  ادامه خواندن شما کاملترین تعبیر خواب پدر را مشاهده خواهید کرد .

ادامه خواندن تعبیر خواب پدر

تعبیر خواب ریش و سیبیل

ابن سیرین می‌گوید: آرایش مرد ، سرپرستی و ریاست بر خانه می‌باشد؛ در روایتی آمده است فرشته‌ای وجود دارد که ذکرِ تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و النساء بالذوائب – پاک و منزه است [خداوندی] که مردها را با ریش‌ها و زن‌ها را با گیسوها آراسته کرد.

در تعبیر خواب ریش ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ریش‌هایت سیاه و قرمز می‌باشد، تعبیرش این است که به خاطر سرپرستی و ریاست بر خانه دچار شکایت و قضاوت و داوری می‌شوی .

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جوان شده‌ای و ریش‌های سفید تو سیاه شده است، یعنی پست و فرومایه می‌شوی. تعبیر خواب ریش سیاه و سرخ ، کد خدا شدن است .
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ریش‌هایت سفید شده است، یـعـنـی وقار و صبر و بردباری تو بیشتر می‌شود ولی دچار غم و اندوه خواهی شد.

بقیه تعبیر خواب ریش و سیبیل و ریش درآوردن در ادامه خواندن ….

ادامه خواندن تعبیر خواب ریش و سیبیل

تعبیر خواب حاملگی و بارداری خود یا دیگران

تعبیر خواب حاملگی از منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست. اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان حامله شده اید غمی برای شما می رسد که به اندازه حمل جنین طول می کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن حامله ای می گذرد خبر ناخوشایندی به شما می رسد.

در ادامه خواندن شما کاملترین تعبیر خواب حاملگی و بارداری را خواهید دید .  ادامه خواندن تعبیر خواب حاملگی و بارداری خود یا دیگران

تعبیر خواب زن

در تعبیر خواب زن تعبیر گران نظر های متفاوتی دارند ، البته در بعضی موارد هم مشابه هم نظر داده اند . در این پست ما کامل ترین تعبیر خواب زن را برای شما آماده کرده ایم برای خواندن تعبیر خواب زن به ادامه خواندن بروید . ادامه خواندن تعبیر خواب زن

تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب خانه از دید حضرت یوسف ع
تعبیر خواب خانه ساختن خوشحالی و عیش است .

تعبیر خواب خانه از دید محمد بن سیرین
خانه تک ، زن است
خانه را با ستونهای خانه را از جای برداشتن ، خواستن زنی با کرم و مروت است
و زنش آبستن خواهد شد .
وارد خانه نو شدن ، خواستن زنی توانگر است .
تعبیر خواب در خانه خود را شکستن ، رسیدن مال از کسی است .

تعبیر خواب خانه از دید ابراهیم کرمانی
تعبیر خواب خریدن خانه و خانه داشتن ، رسیدن مال فراوان است .

بقیه تعبیر خواب خانه در ادامه خواندن …..  ادامه خواندن تعبیر خواب خانه